ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ NHIM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐẠ NHIM

*

Số: … – KH/CB - THCSĐN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đạ Nhim, ngày  30  tháng  12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2020

      

          I. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; triển khai thực hiện xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, xây dựng kỷ cương nề nếp trong cơ quan đơn vị (Đ/c Phương, Quân).

Quán tiệt tư tưởng trong đội ngũ và học sinh về tinh thần thực hiện nhiệm vụ giáo dục học kì II, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục (Đ/c Phương, Tiến).

Tổ chức quán triệt trong đội ngũ về tinh thần đón tết Nguyên Đán lành mạnh, tiết kiệm, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc. Chấp hành nghiêm chỉnh trật tự an toàn xã hội và thôn buôn, nơi cư trú (Đ/c Phương, Quân, Vy).

          II. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ

Tổ chức kiểm điểm đánh giá sơ kết học kỳ I và triển khai nội dung chương trình Học kỳ II. Xây dựng TKB áp dụng chương trình học kỳ II từ ngày 30/01/2020 (Đ/c Tiến).

Chỉ đạo công tác cập nhật kết quả giáo dục học kì I vào VNPT School. Tập trung thảo luận, bàn bạc các giải pháp khắc phục tỷ lệ yếu kém trong học kỳ I. Tiến hành kiểm tra công tác chấm, chữa trả bài trong học kì I (Đ/c Tiến, Các tổ trưởng)

Tổ chức lao động, vệ sinh tu sửa khuôn viên trường, lớp, các phòng học, đảm bảo sạch sẽ chuẩn bị đón mừng xuân mới (Đ/c Chính, Vy, Các GVCN).

Chỉ đạo xây dựng phân bổ ngân sách hoạt động trong năm 2020. Xây dựng, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện nay (Đ/c Phương, Mai).

Triển khai nghiêm túc đến cán bộ viên chức, học sinh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC, công tác phòng chống cháy rừng. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng cháy nổ, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường (Đ/c Phương, các đảng viên).

Tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Đ/c Chi ủy).

          III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG

Tiếp tục làm thủ tục làm hồ sơ phát triển đảng cho quần chúng Mai Thị Hồng, Trần Thị Gian và Đinh Thị Lý. Hướng dẫn quần chúng ưu tú Hồ Hải Dương, K’ Lèn viết lý lịch và đơn xin vào Đảng, Giới thiệu quần chúng Lơ Mu K’ Sưa học lớp nhận thức về Đảng (Đ/c Phương, Hồng, Quân).

Xây dựng, củng cố hệ thống hồ sơ đảng vụ; sắp xếp bổ sung lí lịch, hồ sơ của đảng viên (Đ/c Phương, Quân, Hồng).

Nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Nói đi đôi với làm, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương – giờ giấc, làm tốt kinh tế gia đình góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.

          IV. CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

          1. Công đoàn:

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục CB GV CNV thực hiện nếp sống văn hóa mới; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp sinh hoạt và làm việc, đảm bảo môi trường cơ quan đơn vị văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự cơ quan đơn vị.

Tổ chức cho công đoàn viên đăng ký thực hiện theo chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2020.

          2. Đoàn thanh niên:

Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tiếp tục đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Tổ chức, phổ biến, tuyên truyền luật thực hành tiết kiệm; quy định cấm hút thuốc lá nơi công sở, nơi đông người.

Triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống trong đoàn viên, đội viên và học sinh. Xây dựng công trình Thanh niên chào đón xuân Canh Tý và Đại hội Đảng các cấp.

3. Đội thiếu niên:

Tăng cường quản lý nề nếp về: Tập thể dục giữa giờ, phát nhạc đầu giờ, giữa giờ và cuối mỗi buổi học.

Thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp hoạt động đội; xây dựng phong trào học tập “Giúp bạn đến trường”; tổ chức tổ nhóm, đội cờ đỏ, đội thiếu niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự trường lớp, vận động học sinh bỏ học đến trường.

Tiếp tục thực hiện phong trào trồng, chăm sóc và giữ gìn cây xanh trong lớp học, sân trường. Thực hiện công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh của học sinh.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các bộ phận đoàn thể, các đảng viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

Các đảng viên nghiên cứu, có ý kiến bổ sung gửi về cho đồng chí Bí thư chi bộ để cập nhật và điều chỉnh.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2020 của chi bộ nhà trường, đề nghị các đảng viên, các bộ phận tổ chức, các đoàn thể nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận :

  • ĐU xã (b/c);
  • Các Đoàn thể (t/h);
  • Các Đảng viên (t/h);
  • Lưu chi bộ.

 

TM CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Hoàng Viết Phương