Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS ĐẠ NHIM

xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
02622312302
lamdong-thcsdanhim@edu.viettel.vn